Logo - El Nuwr (Black)

Welcome to El Nuwr

Produk

Pra-Pembayaran:
Pendahuluan
Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja memberikan pelanggan pemfaktoran kami fleksibiliti untuk memaksimumkan penggunaan nilai invois yang telah dijual kepada pihak kami.

Pemfaktoran Invois


Pemfaktoran menawarkan penyelesaian aliran tunai dengan menambah baik modal kerja syarikat melalui penjualan invoisnya kepada syarikat pemfaktoran.

Pembiayaan Berjangka
(Modal Kerja)

Pembiayaan Modal Kerja memberikan pelanggan pemfaktoran kami fleksibiliti untuk memaksimumkan penggunaan nilai invois yang telah dijual kepada pihak kami.

Kemudahan Pendahuluan Gaji

Kami menawarkan kemudahan pendahuluan gaji kepada pelanggan kami dalam membantu mereka memenuhi pembayaran gaji tepat pada masanya.

Surat Sokongan


Kami menyediakan Surat Sokongan untuk membantu perniagaan dalam proses mendapatkan tender daripada badan kerajaan dan GLC.

Surat Sokongan
(Aku Janji) /
Surat Kredit

Surat itu bertindak sebagai perjanjian di mana kami berjanji untuk membayar pembekal selepas barang dihantar dan diakui sudah teratur.

Jaminan Bank untuk Bon Pelaksanaan

Kami menyediakan bantuan dalam penyediaan Bon Pelaksanaan untuk memenuhi keperluan yang dikenakan oleh pemberi kontrak.

Ejen Kutipan Bayaran


Kami menawarkan pembekal jaminan yang diperlukan dalam menjamin pembayaran mereka daripada pemberi kontrak dan membantu sub-kontraktor dalam menjamin pembayaran mereka daripada kontraktor utama.

PEMBIAYAAN BERJANGKA + PEMFAKTORAN

PRA-PEMFAKTORAN + PEMFAKTORAN

PEMFAKTORAN

Temu Janji bersama kami

Proces Permohonan

Langkah 1

Isi borang permohonan

Langkah 2

Team kami akan menghubungi anda untuk membantu penyerahan dokumen

Langkah 3

Setelah diluluskan, dana akan disalurkan sewajarnya

Logo - El Nuwr (Remove BG)
Dimiliki oleh SA Puncak Management Sdn. Bhd. (200301015868)

Merupakan sebahagian daripada Kumpulan Kewangan Luminor yang disenaraikan di Bursa Saham Singapura

Ahli Persatuan Pemfaktor Malaysia (MFA)

Ikon Sosial

© 2022 EL NUWR All Rights Reserved